Tενοντίτιδα αγκώνα

 

Tι είναι η τενοντίτιδα αγκώνα;

 

Πρόκειται για πολύ συχνή πάθηση που εντοπίζεται είτε στην εξωτερική (tennis elbow), είτε στην εσωτερική επιφάνεια του αγκώνα, η οποία οφείλεται συχνότερα σε υπέρχρηση του αγκώνα σε συνδυασμό με συχνή περιστροφή του καρπού (π.χ όταν βιδώνουμε) ή σηκώνουμε πολύ βαριά αντικείμενα με το ένα χέρι ή όταν εκτελούμε επαναλαμβανόμενες στροφικές κινήσεις ( τενίστες, γκόλφερ, κομμώτριες, μανικιουρίστες, πεντικιουρίστες, μουσικοί)

 

Τενοντίτιδα αγκώνα: Τα Συμπτώματα

 

Τα συμπτώματα στην τενοντίτιδα του αγκώνα αφορούν πόνο στην εξωτερική ή εσωτερική επιφάνεια του αγκώνα, με αδυναμία εκτέλεσης κινήσεων που αφορούν περιστροφή αγκώνα και καρπού. Η διάρκεια των συμπτωμάτων ποικίλει από μέρες σε μήνες ή και σε ορισμένες περιπτώσεις χρόνο (ανθεκτικές περιπτώσεις).

 

Τενοντίτιδα αγκώνα: Η Διάγνωση

 

Η τενοντίτιδα στον αγκώνα, ανάλογα με την περίπτωση μπορεί να διαγνωστεί ως:

 

 • Έξω τενοντίτιδα (επικονδυλίτιδα) του αγκώνα – Tennis Elbow
 • Έσω τενοντίτιδα (επικονδυλίτιδα) του αγκώνα – Golfers elbow

 

Διάγνωση : Έξω τενοντίτιδα (επικονδυλίτιδα) του αγκώνα – Tennis Elbow

 

έσω τενοντίτιδα αγώνα 

 

 • Ο ασθενής συνήθως αναφέρει ύπουλη έναρξη συμπτωμάτων. Παρουσιάζει ευαισθησία στην ψηλάφηση της έξω πλάγιας επιφάνειας του αγκώνα (tennis elbow). H περιοχή αυτή μπορεί να παρουσιάζει οίδημα και τα συμπτώματα παρουσιάζονται μετά από υπερκόπωση ή υπερόρτιση της άρθρωσης του αγώνα στη δουλειά ή στις αθλητικές δραστηριότητες.
 • Δοκιμασίες πρόκλησης που επιβεβαιώνουν τη διάγνωση της έξω επικονδυλίτιδας του αγκώνα είναι το Cozen test , καθώς κι ευαισθησία στην ψηλάφηση στην έξω επιφάνεια του αγκώνα.

 

Διάγνωση: Έσω τενοντίτιδα (επικονδυλίτιδα) του αγκώνα – Golfers elbow

 

 έξω τενοντίτιδα αγκώνα

 

 

 • Παρόμοια είναι και η συμπτωματολογία  στην έσω επικονδυλίτιδα του αγκώνα (golfers elbow). Δηλαδή ευαισθησία και άλγος στην ψηλάφηση της έσω επιφάνειας του αγκώνα και στην περιοχή του έσω κονδύλου του αγκώνα.
 • Η εξέταση της περιοχής του αγκώνα με υπερήχους μπορεί να δώσει πολύτιμες πληροφορίες όπως υπόηχες περιοχές, ενδοτενόντιες ασβεστώσεις ή ανωμαλίες οστικών δομών του αγκώνα .

 

Διαφοροδιάγνωση

 

Η επιλογή ενός Έμπειρου- Εξειδικευμένου Ορθοπεδικού παίζει σε κάθε περίπτωση σημαντικό ρόλο, καθώς πρέπει να γίνει πολύ προσεκτική και σωστή διάγνωση, προκειμένου να αποφασιστεί ποιος είναι ο κατάλληλος τρόπος θεραπείας, ανάλογα με το πρόβλημα του κάθε ασθενούς. Οφείλουμε σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε πως σε αυτή την πάθηση η διαφοροδιάγνωση είναι μία σημαντική παράμετρος. Πιο συγκεκριμένα η έξω επικονδυλίτιδα πρέπει να διαφορογιγνώσκεται από το σύνδρομο παγίδευσης του κερκιδικού νεύρου στον αγκώνα κυρίως (ευαισθησία στην πίεση υπο αντίσταση κατά την έκταση του μέσου δακτύλου). Η έσω επικονδυλίτιδα με τη σειρρά της πρέπει να διαφορογιγνώσκεται από την ωλένια νευρίτιδα.

 

Τενοντίτιδα αγκώνα: Οι Εξετάσεις

 

Οι Εξετάσεις που μπορεί να χρειαστούν προκειμένου να διαγνωστεί με ασφάλεια η τενοντίτιδα του αγκώνα και το είδος της είναι:

 

 • Ακτινολογικός έλεγχος αγκώνα
 • Υπέρηχοι
 • Μαγνητική τομογραφία
 • Ηλεκτρομυογράφημα

 

Τενοντίτιδα του αγκώνα: Αντιμετώπιση & Θεραπεία

Η αντιμετώπιση μίας τενοντίτιδας στον αγκώνα είναι συνήθως συντηρητική και περιλαμβάνει:

 

 1. Αποφόρτιση-παγοθεραπεία
 2. Εγχύσεις PRGF (ΑΥΤΟΛΟΓΩΝ ΑΥΞΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ)
 3. Ειδικές φυσικοθεραπευτικές συνεδρίες (κρουστικοί υπέρηχοι)
 4. Εγχύσεις κορτικοστεροειδών

Σε περίπτωση αποτυχίας όλων των συντηρητικών μέτρων αντιμετώπισης της τενοντίτιδας του αγκώνα σε ορισμένες περιπτώσεις επιχειρείται η χειρουργική αντιμετώπιση.

 

Συντηρητική Θεραπεία τενοντίτιδας αγκώνα

 

 • Αποφόρτιση-παγοθεραπεία

 

Η συντηρητική αντιμετώπιση των αρχόμενων περιπτώσεων επικονδυλίτιδας-τενοντίτιδας αγκώνα ξεκινά με τη λήψη αντιφλεγμονωδών φαρμάκων από το στόμα , σε συνδυασμό με ξεκούραση (αποφόρτιση) της άρθρωσης.

 

 • Εγχύσεις PRGF (Αυτόλογων Αυξητικών Παραγόντων)

 

Σε αποτυχία της παραπάνω συντηρητικής αγωγής , συνιστάται πρωτόκολλο εγχύσεων αυτόλογων αυξητικών παραγόντων (PRGF) του πλάσματος. Αυτό το πρωτόκολλο αφορά μέχρι 3 εγχύσεις σε μεσοδιαστήματα περίπου 15 ημερών, σε συνδυασμό με παγοθεραπεία και ήπια χρήση της άρθρωσης.

 

ΑΥΤΟΛΟΓΟΙ ΑΥΞΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

 

 Η διαδικασία της έγχυσης αυτόλογων αυξητικών παραγόντων είναι η ακόλουθη:

 

 • Ενεργοποίηση αυτών με ειδικό ενεργοποιητή και κατόπιν έγχυση αυτών υπό τοπική αναισθησία στην πάσχουσα περιοχή.
 • Λήψη περίπου 30 ml αίματος, φυγοκέντριση αυτού για 8 λεπτά σε ειδική φυγόκεντρο.
 • Απομόνωση από το εκχύλισμα του πλάσματος που προκύπτει από την φυγοκέντρηση, 4ml περίπου αυξητικών παραγόντων (20 ειδών) που παρουσιάζουν αντιφλεγμονώδη, επουλωτική κι αναπλαστική επίδραση.

 

Η όλη διαδικασία πραγματοποιείται στο χώρο του ιατρείου και διαρκεί περίπου 40 λεπτά. Τα αποτελέσματα της μεθόδου αυτής είναι πολλές φορές θεαματικά με υποχώρηση του πόνου ή και πλήρη εξάλειψη αυτού.

 

 • Ειδικές φυσικοθεραπευτικές συνεδρίες (κρουστικοί υπέρηχοι)

 

Μετά την ολοκλήρωση των συνεδριών μπορούν ν’ακολουθήσουν συνεδρίες φυσικοθεραπείας με εφαρμογή κρουστικών υπερήχων. Σε μεγάλο ποσοστό ασθενών τα συμπτώματα του πόνου υποχωρούν και είναι πολύ ικανοποιητικά τ’αποτελέσματα.

 

 • Εγχύσεις κορτικοστεροειδών

 

Σε αποτυχία των παραπάνω μεθόδων μπορεί να δοκιμαστεί επίσης έγχυση τοπικά κορτιζόνης.

 

Χειρουργική Αντιμετώπιση τενοντίτιδας του αγκώνα

 

Σε μικρό ποσοστό πολύ ανθεκτικών περιπτώσεων τενοντίτιδας έξω ή έσω κονδύλου αγκώνος επιχειρείται χειρουργική αντιμετώπιση, με απελευθέρωση εκτεινόντων ή επιμήκυνση τμήματος του βραχέος εκτείνοντος του καρπού.