Τενοντίτιδα καρπού – Θεραπεία

 

Τενοντίτιδα καρπού – Θεραπεία

 

Προκειμένου να φτάσουμε στο σημείο να επιλέξουμε την κατάλληλη θεραπεία για την τενοντίτιδα καρπού πρέπει αρχικά να κατανοήσουμε τι είναι και πως δημιουργείται η τενοντίτιδα και πως γίνεται η διάγνωσή της. Η περιοχή του καρπού και κυρίως η πηχεοκαρπική άρθρωση αποτελεί ανατομικό σημείο διάβασης αρκετών τενόντων, σημαντικών για τη λειτουργία του χεριού.

 

Συνήθη Αίτια

 

 • Ξεκινώντας από την κερκιδική πλευρά, παρατηρούμε ένα διαμέρισμα που περιλαμβάνει τον Μακρό απαγωγό του αντίχειρα και το Βραχύ εκτείνοντα του αντίχειρα οι οποίοι περιβάλλονται από ένα έλυτρο (θήκη). Οι τένοντες αυτοί σε περιπτώσεις υπέρχρησης του αντίχειρα κυρίως, (π.χ πληκτρολόγηση) παθαίνουν τενοντοελυτρίτιδα (φλεγμονή) που ονομάζεται σύνδρομο De Quervain.
 • Προχωρώντας με κατεύθυνση προς την ωλένη, στο κέντρο περίπου της πηχεοκαρπικής συναντάμε τον κερκιδικό καμπτήρα του καρπού, (προκαλεί κάμψη), ο οποίος καταπονείται κυριώς σε επαναλαμβανόμενες δαστηριότητες που απαιτούν κάμψη του καρπού με αποτέλεσμα την εμφάνιση τενοντίτιδας.
 • Τέλος στην ωλένια πλευρά της πηχεοκαρπικής άρθρωσης έχουμε τον ωλένιο καμπτήρα του καρπού, ο οποίος επίσης καταπονείται σε κινήσεις που περιλαμβάνουν κάμψη και ωλένια απόκλιση καρπού (π.χ κάρφωμα με σφυρί), με αποτέλεσμα και πάλι την εμφάνιση τενοντίτιδας.

 

Τενοντίτιδα καρπού: Συμπτώματα

 

 • Όσον αφορά το σύνδρομο De Quervain (τενοντοελυτρίτιδα καρπού), παρατηρείται πόνος στην κερκιδική επιφάνεια του καρπού, ο οποίος συνοδεύεται από οίδημα με ή χωρίς ερυθρότητα στην περιοχή που εντοπίζεται γύρω από το πρώτο διαμέρισμα εκτεινόντων του καρπού.Ο πόνος αντανακλά αναλόγως με τη βαρύτητα της νόσου και προς τον αντίχειρα και προς τον πήχυ.
 • Αντίστοιχη συμπτωματολογία, πόνος και σχετικό οίδημα, παρατηρείται και στην τενοντίτιδα του κερκιδικού καμπτήρα του καρπού αλλά και του ωλενίου καμπτήρα. Ο πόνος γίνεται πιο έντονος όταν επιτελούνται κινήσεις κάμψης του καρπού (τενοντίτιδα κερκιδικού καμπτήρα) και ωλένιας απόκλισης του χεριού (τενοντίτιδα ωλενίου καμπτήρα).

 

Διάγνωση Τενοντίτιδας στον καρπό

 

Η διάγνωση τενοντίτιδας τίθεται με κλινικές δοκιμασίες:

 

 • Στη νόσο De Quervain’s, με τη δοκιμασία Finkelstein’s : Κάμψη αντίχειρα μέσα στην παλάμη και ταυτόχρονα ωλένια απόκλιση καρπού, εκλύει πόνο στην περιοχή του πρώτου ραχιαίου διαμερίσματος εκτεινόντων του καρπού.
 • Δοκιμασία Finkelstein
 • Στην τενοντίτιδα του κερκιδικού καμπτήρα του καρπού, ο πόνος εκλύεται ακόμα και με απλή κάμψη του καρπού.
 • Στην τενοντίτιδα του ωλένιου καμπτήρα επίσης πόνος εκλύεται με την κλίση του χεριού προς τη ωλένη (ωλένια απόκλιση).

 

Τενοντίτιδα καρπού: Θεραπεία

 

Η θεραπεία της τενοντίτιδας καρπού μπορεί να είναι:

 

 1. Συντηρητική θεραπεία
 2. Χειρουργική αντιμετώπιση

 

Συντηρητική θεραπεία για την τενοντίτιδα καρπού

 

 • Τα πρώτα μέτρα αντιμετώπισης οποιασδήποτε τενοντίτιδας του καρπού (οποιουδήποτε τένοντα) αφορούν την ακινητοποίηση του καρπού με ειδικούς νάρθηκες ακινητοποίησης. Η ακινητοποίηση μπορεί να συνδυαστεί με τη λήψη μη αντιφλεγμονωδών φαρμάκων από το στόμα και διαρκεί συνόδως 10 ημέρες.
 • Σε περίπτωση που τα συμπτώματα, πόνου και δυσχέρειας στη χρήση του καρπού δεν υποχωρούν με την ακινητοποίηση και λήψη αντιφλεγμονωδών, μπορεί να επιχειρηθούν εγχύσεις κορτικοστεροειδών στον πάσχοντα τένοντα. Οι εγχύσεις δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 2-3 φορές με μεσοδιαστήματα 10 ημερών.
 • Τα τελευταία χρόνια, μια πιο βιολογική μέθοδος αντιμετώπισης των χρόνιων –εμμενουσών τενοντιτιδων-τενοντοπαθειών είναι η έγχυση αυτόλογων αυξητικών παραγόντων (prgf). Συνήθως εφαρμόζονται 2-3 συνεδρίες εγχύσεων με μεσοδιαστήματα 15 ημερών περίπου. Τα αποτελέσματα των παραπάνω εγχύσεων αυτόλογων αυξητικών παραγόντων είναι τις περισσότερες φορές θεαματικά. Η μέθοδος αυτή δεν μπορεί να εφαρμοστεί μόνο στη νόσο De Quervain.

 

Τενοντίτιδα καρπού: Χειρουργική αντιμετώπιση

 

Η νόσος ή τενοντοελυτρίτιδα De Quervain’s αντιμετωπίζεται χειρουργικά όταν όλα τα συντηρητικά μέτρα αντιμετώπισης (ακινητοποίηση-φάρμακα- εγχύσεις κορτικοστεροειδών) έχουν αποτύχει και παραμένει πόνος και δυσχέρεια στη χρήση του καρπού, για διάστημα τριών μηνών και περισσότερο.

 

Χειρουργείο για τενοντίτιδα καρπού

 

Το χειρουργείο γίνεται με τοπική αναισθησία στην πάσχουσα περιοχή και μέσω μιας μικρής τομής περίπου 2 εκ. γίνεται διατομή του ελύτρου των τενόντων του μακρού απαγωγού του αντίχειρα και βραχέος εκτείνοντα του αντίχειρα, με αποτέλεσμα απελευθέρωση αυτών και παροχέτευση του φλεγμονώδους υγρού της τενοντοελυτρίτιδας.

 

Οι χειρουργικοί χρόνοι:

 

 1. Τομή εγκάρσια ή δίκην s στην κερκιδική πλευρά του καρπού με κέντρο την στυλοειδή απόφυση της κερκίδας.
 2. Αναγνώριση του ελύτρου των τενόντων μακρού απαγωγού και βραχέος εκτείνοντος του αντίχειρα.
 3. Διατομή-διάνοιξη του ελύτρου και παροχέτευση του αντιδραστικού υγρού, αφαίρεση μικρής λωρίδας από το έλυτρο.
 4. Συρραφή δέρματος. Επίδεση.

 

Αναισθησία

 

Στο χειρουργείο αντιμετώπισης τενοντίτιδας καρπού χρησιμοποιείται συνήθως τοπική αναισθησία ή μέθη.

 

Διάρκεια χειρουργείου

 

Το χειρουργείο για τενοντίτιδα καρπού διαρκεί από 10 έως 20 λεπτά.

 

Παραμονή στην κλινική

 

Ο ασθενής εξέρχεται άμεσα από το νοσοκομείο.

 

Αποτέλεσμα

 

Το αποτέλεσμα από το χειρουργείο για τενοντίτιδα καρπού είναι άμεση ανακούφιση από τον πόνο και ευχέρεια στην χρήση του χεριού από τις πρώτες μέρες μετά το χειρουργείο. Το αποτέλεσμα είναι μόνιμο και άμεσο.

 

Μετεγχειρητικές οδηγίες

 • Μετά το χειρουργείο ο ασθενής λαμβάνει εάν χρειαστεί μόνο απλά παυσίπονα για μικρό χρονικό διάστημα.
 • Γίνονται μόνο 2 επανεξετάσεις μέχρι την αφαίρεση των ραμμάτων περίπου την 15η μετεγχειρητική ημέρα.

 

Συνδυασμός με άλλες επεμβάσεις

Η επέμβαση διάνοιξης του ελύτρου στη νόσο De Quervain μπορεί να συνδυαστεί και με άλλες επεμβάσεις στην περιοχή του χεριού όπως σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, εκτινασσόμενο δάκτυλο (trigger finger) κλπ.