Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα – Εγχείρηση – Θεραπεία

 

Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα: Θεραπεία & Εγχείρηση

 

Τί είναι το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα; Χρειάζεται οπωσδήποτε εγχείρηση; Ποια είναι η σωστή μέθοδος θεραπείας και αντιμετώπισής του; Στο site αυτό έχουν αφιερωθεί 3 διαφορετικές σελίδες στο Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα με σκοπό τη δική σας ενημέρωση και τη λύση κάθε σας απορίας.  

 

σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα- νόσος υπολογιστή

 

Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα: Η θεραπεία

 

Το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα είναι μια συνηθισμένη πάθηση, η οποία προκαλείται από την πίεση ή την παγίδευση του μέσου νεύρου στον καρπιαίο σωλήνα, συχνότερα λόγω πάχυνσης του εγκαρσίου συνδέσμου του καρπού. Το σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα έχει συσχετισθεί με την μεγάλη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και πολλές φορές αναφέρεται ως ασθένεια του πληκτρολογίου. Χαρακτηρίζεται από μουδιάσματα και πόνο στον καρπό και στο χέρι ιδιαίτερα στον αντίχειρα και στο δείκτη. Η αντιμετώπιση του συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα, ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να είναι 2 ειδών:

 

 1. Συντηρητική θεραπεία
 2. Χειρουργική

 

Συντηρητική θεραπεία:

 

Αρχικά και ανάλογα με την περίπτωση συνίσταται συντηρητική αντιμετώπιση, αποφυγή παρατεταμένης πληκτρολόγησης, κινήσεων που επιδεινώνουν τις αιμωδίες, αποφόρτιση του άκρου για διαστήματα εβδομάδων, φυσικοθεραπεία χεριού ή κινησιοθεραπεία υπό καθοδήγηση.

 

Μπορώ να αποφύγω την εγχείρηση;

 

Όταν παρά την συντηρητική αντιμετώπιση του συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα τα συμπτώματα δεν υποχωρούν και παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα (πάνω από τρεις μήνες) και χειροτερεύουν, η αντιμετώπιση που ενδείκνυται είναι η εγχείρηση για αποσυμπίεση του μεσαίου νεύρου.

 

Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα: Χειρουργική Αντιμετώπιση

 

Οι πιο συνηθισμένες μέθοδοι χειρουργικής αντιμετώπισης του συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα είναι:

 

 • Εγχείρηση με ανοιχτή διατομή εγκαρσίου συνδέσμου

 • Η Σύγχρονη Εγχείρηση απελευθέρωσης καρπιαίου σωλήνα με ενδοσκοπική μέθοδο

 

Ανοικτή εγχείρηση χεριού

 

Πρόκειται για την κλασσική μέθοδο εγχείρησης του καρπιαίου σωλήνα. Η εξέλιξη της επιστήμης μας βοηθά πλέον να πραγματοποιήσουμε το χειρουργείο με την ενδοσκοπική μέθοδο, η οποία εάν κριθεί κατάλληλη για την περίπτωσή σας φέρει σοβαρά πλεονεκτήματα σε σχέση με την κλασσική ανοικτή εγχείρηση.

 

Χειρουργικοί χρόνοι ανοικτής εγχείρησης:

 

 • Tομή 3-4cm  στην παλάμη.
 • Διατομή εγκάρσιου συνδέσμου του καρπού
 •  Αναγνώριση του μέσου νεύρου και απελευθέρωση αυτού εάν χρειαστεί από συμφύσεις ,γάγγλια ,όγκους  κ.α
 • Συρραφή δέρματος  παλάμης
 • Επίδεση

 

Εγχείρηση με Ενδοσκοπική Μέθοδο

 

Η πιο σύγχρονη εγχείρηση χεριού για το σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα, πιο ασφαλής και λιγότερο επίπονη για τον ασθενή λέγεται αρθροσκοπική- ενδοσκοπική απελευθέρωση του καρπιαίου σωλήνα

 

Χειρουργικοί χρόνοι εγχείρησης με ενδοσκοπική μέθοδο:

 

 • Απελευθέρωση της περιτονίας του αντιβραχίου, κεντρικά 1-2 cm
 • Προσοχή στον παλαμιαίο δερματικό κλάδο του μέσου νεύρου
 •  Διαστολή του καναλιού
 • Υμενικός διαχωρισμός με ειδικό εργαλείο, από συμφύσεις του εγκαρσίου συνδέσμου .
 • Επιτυχής καθαρισμός από διαπίστωση τραχειάς επιφάνειας των εγκαρσίων ινών.
 • Washboard effect
 • Είσοδος κοπτικού εργαλείου
 • Αναγνώριση περιφερικού ορίου εγκαρσίου συνδέσμου
 • Διατομή εγκαρσίου συνδέσμου
 • Σύγκλειση δέρματος

 

Αναισθησία

Toπική αναισθησία, μέθη, περιοχική αναισθησία

 

Διάρκεια εγχείρησης

10-20 min

 

Παραμονή στην κλινική

Άμεσα μετεγχειρητικά

 

Αποτέλεσμα

Άμεση ανακούφιση από τον πόνο και τις αιμωδίες. Στην ενδοσκοπική μέθοδο, άμεση χρήση του χεριού.

 

Μετεγχειρητικές οδηγίες

 

 • Ο ασθενής εξέρχεται άμεσα από το νοσοκομείο και χρησιμοποιεί το χέρι του αμέσως μετά την πρώτη μετεγχειρητική αλλαγή.
 • Ο ασθενής πρέπει να διατηρεί το χέρι σε ανάρροπη θέση
 • Επίδεσμος και ειδική ανάρτηση για μερικές ημέρες
 •  Εάν χρειαστεί χορηγούνται ήπια αναλγητικά

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης μεθόδου στην αντίστοιχη σελίδα του Site μας.

 

Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα: Συχνές Ερωτήσεις για την Εγχείρηση

 

Γιατί να προτιμήσω την εγχείρηση με ενδοσκοπική μέθοδο συγκριτικά με τις άλλες;

 

Η εγχείρηση με ενδοσκοπική μέθοδο:

 

 • Δεν αφήνει καμία ουλή στην παλάμη
 • Δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα στο δέρμα
 • Ο ασθενής μόλις 10 ημέρες μετά την εγχείρηση (πολύ νωρίτερα δηλαδή σε σχέση με τις ανοικτές μεθόδους) μπορεί να επιστρέψει στις καθημερινές του δραστηριότητες

 

Πότε θα μπορώ να χρησιμοποιήσω το χέρι μου μετά την εγχείρηση; Πότε θα μπορώ να σηκώσω βάρος και να κάνω δουλειές σπιτιού;

 

 • Με την ενδοσκοπική μέθοδο το χέρι μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα από την 2η κιόλας μετεγχειρητική ημέρα. Μπορούν επίσης να εκτελούνται ελαφρές δουλειές σπιτιού και γραφείου.
 • Η επάνοδος σε εργασία γραφείου γίνεται σε διάστημα 10-20 ημερών
 • Ο ασθενής θα μπορεί να σηκώσει βάρος μεγαλύτερο από 1kg μετά τον 30 μήνα μετεγχειρητικά.
 • Με την ανοικτή μέθοδο ο ασθενής μπορεί να χρησιμοποιεί πλήρως το χέρι του μετά την 20η μετεγχειρητική ημέρα.
 • Η άρση βάρους μεγαλύτερου από 1kg  και για τις δυο μεθόδους  επιτυγχάνεται μετά  τον 3ο μήνα μετεγχειρητικά.

 

Το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα που με συμπτώματα πόνου και αιμωδιών (μουδιασμάτων) μπορεί να υποχωρήσει ή να θεραπευτεί συντηρητικά;

 

Εφόσον η συμπτωματολογία επιμείνει πάνω από τρεις μήνες, μόνο χειρουργικά μπορεί να αντιμετωπιστεί ριζικά η πίεση στο μέσο νεύρο. Η μόνη περίπτωση κατά την οποία μπορεί κάποιος να αναμείνει μέχρι την υποχώρηση των συμπτωμάτων είναι η εγκυμοσύνη.

 

Υπάρχει περίπτωση υποτροπής (επανεμφάνισης) του συνδρόμου μετά την εγχείρηση;

 

Όταν η χειρουργική αντιμετώπιση του συνδρόμου γίνεται σωστά, δεν υπάρχει περίπτωση επανεμφάνισης των συμπτωμάτων, εκτός από αυτήν κατά την οποία η πίεση του νεύρου διαρκεί πολλά χρόνια, και έχουν προκληθεί μόνιμες αλλοιώσεις στο νεύρο. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να χειρουργείται όσο νωρίτερα γίνεται.

 

Η χρονική διάρκεια του χειρουργείου είναι η ίδια είτε με την ανοικτή (με τομή) είτε με την ενδοσκοπική μέθοδο;

 

Ο χρόνος διάρκειας του χειρουργείου είναι πολύ μικρότερος με την ενδοσκοπική μέθοδο, αρκεί να εφαρμόζεται από έμπειρο χειρουργό χεριού.

 

Οι εγχειρήσεις του Συνδρόμου Καρπιαίου Σωλήνα

 

Παρακολουθείστε το βίντεο Ενδοσκοπικής Εγχείρησης Καρπιαίου Σωλήνα

 

 

Παρακολουθείστε το βίντεο Ανοικτής Εγχείρησης Καρπιαίου Σωλήνα

 

 

Σύνδρομο Καρπαιαίου Σωλήνα: Συνδυασμός εγχείρησης με άλλες επεμβάσεις

 

Η εγχείρηση καρπιαίου σωλήνα μπορεί να συνδυαστεί με άλλες επεμβάσεις χεριού, αγκώνα και ώμου. Για παράδειγμα με διάνοιξη δακτυλιοειδούς ελύτρου δακτύλων, με στενωτική τενοντοελυτρίτιδα De Quervain, με ωλένια νευρίτιδα –αποσυμπίεση στο ύψος του αγκώνα, καθώς και με αρθροσκόπηση ώμου.

 

Πρόληψη – Check-up

 

Η καλύτερη πρόληψη αποτελεί η αποφυγή συγκεκριμένων δραστηριοτήτων και θέσεων του χεριού που αυξάνουν την πίεση μέσα στο κανάλι. Σε εμμονή βέβαια των συμπτωμάτων εκτίμηση και συμβουλές απο τον ειδικό ιατρό χεριού.

 

Συμβουλές

 

Προκειμένου να βοηθήσετε στην αντιμετώπιση του συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα συστήνεται:

 

 • Φυσικοθεραπεία και εκμάθηση ειδικών προγραμμάτων ασκήσεων για σωστή  στάση αυχένος, αντιβραχίου και καρπού από εξειδικευμένους φυσικοθεραπευτές, φυσιάτρους
 • Αποφυγή επιβαρυντικών δραστηριοτήτων που οδηγούν στην επίταση της πίεσης του μέσου νεύρου

 

Παρακολουθείστε το Ενημερωτικό Βίντεο για το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα από τη Δρ. Βασιλική Τσιαμπά