Ρινοπλαστική

Η Πλαστική Μύτης – Ρινός (Ρινοπλαστική) έχει ως στόχο την δημιουργία μιας μύτης που ακολουθώντας τις αναλογίες του προσώπου είναι ελκυστική αλλά και λειτουργική.

Το ζητούμενο της επέμβασης είναι να υπάρχει αρμονία στο πρόσωπο, με φυσιολογική κίνηση κατά την ομιλία και τους μορφασμούς και η μύτη να συμβαδίζει με το φύλο, την ηλικία και την προσωπικότητα του ατόμου. Πολλές φορές επιδιώκεται ταυτόχρονα με την βελτίωση της εμφάνισης και η καλυτέρευση της λειτουργίας της μύτης. Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιείται ο όρος «λειτουργική ρινοπλαστική».

Η πλαστική μύτης θεωρείται επιβεβλημένο ότι θα βελτιώσει την αναπνοή σε περίπτωση προεγχειρητικής δυσχέρειας ή θα την διατηρήσει όταν είναι φυσιολογική.

 

Συνδυάζεται η πλαστική μύτης με άλλες επεμβάσεις;

Εφόσον υπάρχουν λειτουργικά προβλήματα δυσχέρειας ρινικής αναπνοής και ειδικότερα προβλήματα με το διάφραγμα μύτης μπορεί να γίνει ταυτόχρονα Εγχείρηση Διάφραγματος – ευθειασμός ρινικού διαφράγματος και καυτηρίαση κογχών – όπου σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για λειτουργική ρινοπλαστική.

Για αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας και ροχαλητού μπορεί να συνδυαστεί με αδενοτομή, αμυγδαλεκτομή, φαρυγγουπερώιο πλαστική ή εκτομή σταφυλής.

Είναι επώδυνη η επέμβαση της πλαστικής της μύτης;

Όχι. Με την σωστή χειρουργική τεχνική κατά τη διάρκεια της επέμβασης, ο μετεγχειρητικός πόνος για τον ασθενή είναι αμελητέος είτε πρόκειται για πρώτη επέμβαση είτε για επανεπέμβαση. Το ίδιο ασφαλώς ισχύει και κατά την αφαίρεση του πωματισμού ο οποίος με τις νέες τεχνικές είναι πολύ ελαφρύς και η αφαίρεσή του είναι ανώδυνη.

 

Σε ποια ηλικία μπορεί να γίνει πλαστική στην μύτη;

Από την ολοκλήρωση της ανάπτυξης η επέμβαση μπορεί να γίνει με ασφάλεια. Συνήθως τα 16 έτη για τα κορίτσια και τα 18 για τα αγόρια (εξαίρεση αποτελούν σοβαρές διαμαρτίες κατά την διάπλαση όπως τα περιστατικά λαγόχειλου που γίνεται νωρίτερα).

Πηγή: www.exelixismedical.gr