Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα

Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα

Η αντιμετώπιση του συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα όταν αυτό είναι σε αρχόμενο στάδιο , μπορεί να είναι συντηρητική με αποφυγή δραστηριοτήτων επιβαρυντικών για το χέρι (π.χ παρατεταμένη πληκτρολόγηση) και χορήγηση φαρμάκων για συγεκριμένο χρονικό διάστημα.

Οι ενέσεις κορτικοστεροειδών φαρμάκων προσφέρουν στους 50% των ασθενών, ανακούφιση για 7 χρόνια.

Οταν όμως τα συμπτώματα δεν υποχωρούν παρά την συντηρητική αντιμετώπιση και παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα (πάνω από τρεις μήνες) και χειροτερεύουν, η αντιμετώπιση που ενδείκνυται είναι η χειρουργική (πρίν προκληθούν μόνιμες αλλοιώσεις στο νεύρο).

Πληροφορίες γιά την καινούργια τεχνική εγχειρήσεως χεριού, πιό ασφαλή και λιγότερο επίπονη για τον ασθενή : την ενδοσκοπική επέμβαση γιά το σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα.

Αρθρίτιδα βάσης αντίχειρα

Αρθρίτιδα βάσης αντίχειρα

Πρόκειται για την πιο συχνή αρθρίτιδα σε γυναίκες μετεμμηνοπαυσιακής ηλικίας (50-60 ετών). Ο πόνος στον αντίχειρα οφείλεται κυρίως στη λανθασμένη στάση και κίνηση του αντίχειρα. Η συνεχής καταπόνηση και η λανθασμένη φόρτιση της άρθρωσης οδηγεί σε εκφύλιση των συνδέσμων, σταδιακή φθορά του χόνδρου και αστάθεια της άρθρωσης, δηλαδή στην αρθρίτιδα του αντίχειρα.

Αρθροσκοπική διάνοιξη καρπιαίου σωλήνα

Αρθροσκοπική διάνοιξη καρπιαίου σωλήνα

Ο χειρουργικός χρόνος είναι μικρότερος 
• Η επέμβαση δεν αφήνει καμία ουλή στην παλάμη και δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα στο δέρμα